Grupa DB Cargo Polska po raz drugi zbadała wpływ swojej działalności na otoczenie. W publikacji prezentującej wyniki analizy przedstawiła sumę ekonomicznych efektów bezpośrednich oraz indukowanych. Pod uwagę wzięła dwa ostatnie lata funkcjonowania firmy.

Spółka zaprezentowała „Analizę wpływu na otoczenie ekonomiczne, społeczne i środowisko naturalne” podczas Międzynarodowych targów Transportu Kolejowego TRAKO. Badanie obejmuje kilkadziesiąt wskaźników we wskazanych trzech kluczowych obszarach. Raport pozwolił wyróżnić najważniejsze uzyskane wyniki:

  • 975 mln zł wkładu w proces produkcji dóbr i usług;
  • 9704 wygenerowanych miejsc pracy;
  • 297 mln zł wygenerowanego dochodu w gospodarstwach domowych;
  • 593 mln zł zakupów od polskich dostawców;
  • 37 mln zł odprowadzonych podatków.

DB Cargo Polska przykłada wielką wagę do zrównoważonego rozwoju. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy wyspą, a prowadzenie działalności biznesowej nie odbywa się bez wpływu na środowisko, w którym funkcjonujemy. Dlatego już 2017 roku jako pierwsza spółka kolejowa w Polsce zdecydowaliśmy się na zbadanie naszego wpływu na otoczenie, w którym prowadzimy działalność – mówi Steffen Bobsien, Prezes Zarządu DB Cargo Polska. – Wyniki przeprowadzonych analiz pozwalają nam lepiej rozumieć potrzeby naszego otoczenia i stanowią cenną wskazówkę w budowaniu zrównoważonej strategii rozwoju naszego przedsiębiorstwa.

Analiza wpływu dowodzi, że skuteczne zarządzanie i wprowadzane udoskonalenia przynoszą wymierne, pozytywne skutki dla otoczenia. Wartość mierzonych wskaźników pokazuje, jak niebagatelny impuls polskiej gospodarce daje działalność DB Cargo Polska. Przekłada się ona w wyraźny sposób na zwiększenie krajowej produkcji, popytu i konkurencyjności, tworzenie i utrzymanie miejsc pracy czy wzrost dochodów gospodarstw domowych i rozwój szeroko rozumianego otoczenia społecznego.

Oprócz wskaźników w obszarze gospodarczym i społecznym, publikacja opisuje działania spółki związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne, pokazując je między innymi przez pryzmat spadku emisji gazów cieplarnianych oraz rozwój procesów produkcyjnych, sprzyjających ochronie zasobów naturalnych.

To już druga analiza wpływu działalności na otoczenie przeprowadzona przez DB Cargo Polska. Podobnie jak dwa lata temu, zrealizowano ją we współpracy z Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp.k. W promocję tegorocznej „Analizy wpływu…” zaangażował się Marek Kamiński, polski polarnik, podróżnik i przedsiębiorca, promotor ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

Pełna wersja raportu dostępna jest pod adresem: https://pl.dbcargo.com/resource/blob/4459980/4b5083e55d4fcfc73edc5702b6a2bde4/Analiza-wp%C5%82ywu_PL-data.pdf.

/mp/