W powiecie bielskim usunięto dotychczas prawie połowę azbestu i materiałów azbestowych, które zinwentaryzowano na tym terenie. To bardzo dobry wynik. Mieszkańcy, którzy chcą się pozbyć niebezpiecznego dla zdrowia i środowiska materiału ze swojego domu mogą starać się o dofinansowanie w swoim urzędzie gminy.

Buczkowice są liderem w usuwaniu wyrobów zawierających azbest w powiecie bielskim. Są jednak jedną z tych gmin, która ma takich materiałów na swoim terenie najwięcej. Takie dane przynosi aktualizacja dokumentu pod nazwą „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu bielskiego”. Został on przyjęty na styczniowej sesji rady powiatu.

Obecnie w powiecie bielskim znajduje się ponad 11 tysięcy ton azbestu. Likwidacja niebezpiecznego dla środowiska i zdrowia materiału idzie naszym gminom całkiem dobrze. Zgodnie z Wojewódzkim Programem Usuwania Azbestu do końca 2018 r. z terenu powiatu  powinno zniknąć 34 proc. wyrobów azbestowych, a zlikwidowano już prawie połowę! Termin ostateczny dla całego kraju to 2032 r.

Najczęściej azbest znajdujemy dzisiaj na budynkach gospodarczych. – Wynika to z tego, że mieszkańcy w pierwszej kolejności wymieniają dachy i elewacje w swoim domu. O  budynkach gospodarczych myślą w drugiej kolejności i takie właśnie głównie pozostały na terenie powiatu – mówi Agnieszka Chylak, autorka opracowania.

Mieszkaniec zainteresowany usunięciem azbestu (wraz z demontażem lub bez) powinien zgłosić się do swojego urzędu gminy i zapytać, kiedy jest nabór wniosków o dofinansowanie, jakie są jego zasady, ile pieniędzy może otrzymać itd. W każdym samorządzie odbywa się to na innych zasadach. 

W prawie wszystkich gminach przeprowadzono inwentaryzację wyrobów azbestowych w terenie. Ich wyniki powinny być zgodne ze stanem faktycznym. Tylko gmina Czechowice-Dziedzice oparła się w tej kwestii na danych z ankiet. Najwięcej takich materiałów znaleziono na terenie gmin: Wilkowice, Buczkowice oraz Porąbka, najmniej w gminach: Jaworze i Kozy. Mowa tutaj o budynkach prywatnych oraz obiektach należących do innych podmiotów, w tym przedsiębiorstw.

Do końca 2018 r. na usuwanie wyrobów azbestowych wydano w powiecie bielskim 1,6 mln zł, większość to środki własne samorządów, natomiast cztery gminy: Bestwina, Buczkowice, Jaworze i Porąbka korzystały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.