Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie wymiany centralnego ogrzewania w Miejskim Przedszkolu nr 5 i nr 6. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę, inwestycje mają być gotowe do końca sierpnia.

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym zdemontuje istniejące grzejniki żeliwne i obecną instalację centralnego ogrzewania, a następnie wykona nową z rur stalowych oraz zamontuje płytowe, stalowe grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne.  

Zainteresowane firmy mogą składać dokumenty do 19 lutego, do godz. 9.30, w Biurze Obsługi Interesanta, na parterze budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 (stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji).

Szczegóły specyfikacji przetargowej znajdują się na stronie:
https://bip.czestochowa.pl/przetarg/1163803/iz-271-3-2020