Ponad 680 mln zł wyda w tym roku TAURON na projekty dystrybucyjne w Małopolsce. Plan obejmie zarówno nowe projekty inwestycyjne, jak i kontynuację dużych i ważnych zadań wieloletnich, poprawiających bezpieczeństwo energetyczne regionu. W poprzednim roku TAURON zainwestował na terenie Małopolski przeszło 600 milionów złotych. Dzięki takim  przedsięwzięciom Grupa TAURON pozostaje liderem wśród firm dystrybucyjnych.

Fot. materiały prasowe TAURON

 Województwo Małopolskie to obszar zróżnicowany geograficznie i demograficznie. Dynamicznie rozwijająca się aglomeracja krakowska wymaga od nas prowadzenia inwestycji towarzyszących dużym przedsięwzięciom infrastrukturalnym oraz modernizacji i rozbudowy istniejącej infrastruktury dystrybucyjnej w trudnych warunkach gęstej zabudowy. Duże inwestycje będące odpowiedzią na rozwój gospodarczy prowadzimy również m.in. na Sądecczyźnie, Podhalu i w okolicach Tarnowa – mówi Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia. – Istotnym kierunkiem są też działania nastawione na automatyzację stacji SN/nN i sieci średniego napięcia – dodaje wiceprezes TAURONA.  

Gęsta sieć

Na południu Krakowa trwa budowa Trasy Łagiewnickiej – jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w Małopolsce. To również duże wyzwanie dla Grupy TAURON. Spółka dystrybucyjna musi przy tej inwestycji ułożyć linię kablową średniego napięcia (15kV) o długości jednej żyły 58,7 km i ułożyć kanalizację światłowodową o łącznej długości pojedynczej rury 18,7 km. Prace energetyczne obejmą też budowę GPZ Kurdwanów, który odciąży i będzie rezerwą dla GPZ-tu Bonarka, obecnie zapewniającego dostawy energii dla mieszkańców i firm z południowych dzielnic Krakowa.

– Zasilanie Krakowa odbywa się poprzez 24 Główne Punkty Zasilania (GPZ). Ich gęsta sieć zapewnia bezpieczeństwo energetyczne dla miasta oraz możliwość wzajemnego uzupełniania i zapewnienie zasilania rezerwowego w przypadku awarii, któregoś z nich. Dlatego wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, konieczna jest ciągła rozbudowa istniejącej infrastruktury – mówi Robert Zasina, prezes zarządu TAURON Dystrybucja.

Inne duże zadanie realizowane przez TAURON Dystrybucja na terenie Krakowa to modernizacja stacji 110/15kV Prądnik, która jest związana z poprawą stanu technicznego urządzeń i zwiększeniem bezpieczeństwa zasilania odbiorców północnego obszaru aglomeracji. Zakładany budżet projektu przekracza 35 mln złotych. 

Sukcesem było zakończenie budowy Głównego Punktu Zasilania AGH, zlokalizowanego w centrum miasta. Obiekt znajduje się w sąsiedztwie wielu budynków uczelni, co narzuciło rozwiązania techniczne już na etapie wykonania projektu oraz miało wpływ na planowanie i realizację prac prowadzonych w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo studentom.  Konieczność budowy stacji związana była bezpośrednio z zawartą umową o przyłączenie do sieci rozdzielni, będącej własnością AGH, za pomocą której już teraz są zasilane obiekty dydaktyczne i socjalne uczelni. Budowa GPZ-tu wymagała włączenia go w system elektroenergetyczny zasilający miasto poprzez budowę dwóch linii kablowych wysokiego napięcia (110 kV) oraz 14 linii kablowych średniego napięcia (15 kV). Stacja połączona jest z sąsiednimi stacjami, tj. GPZ Balicka i GPZ Salwator

Fot. Trasa Łagiewnicka / materiały prasowe TAURON

Automatyzacja sieci

Sprawność gęstej sieci średniego napięcia wpływa w 80 proc. na ciągłość zasilania i bezpieczeństwo energetyczne klientów TAURONA. Dlatego poza standardowymi działaniami polegającymi na ciągłej rozbudowie i modernizacji sieci, prowadzone są też prace nastawione na automatyzację stacji SN/nN i automatyzację sieci średniego napięcia.

– Automatyzacja pracy sieci wpływa na główny parametr oceny jej niezawodności, czyli czas trwania i częstotliwość przerw w zasilaniu klientów– mówi Robert Zasina. – Ograniczenie czasu trwania przerw realizujemy między innymi poprzez zabudowę łączników sterowanych zdalnie, rozłączników lub wyłączników w stacjach SN/nN oraz rozłączników i reklozerów tj. wyłączników z pełną automatyką na sieci napowietrznej średnich napięć – podsumowuje Zasina.

TAURON Dystrybucja prowadzi też obecnie prace modernizacyjne i inwestycyjne na terenie całego województwa małopolskiego. W powiece limanowskim trwa właśnie modernizacja stacji RS Mszana Dolna, która zapewni poprawę bezpieczeństwa zasilania gminy Mszana Dolna i powiatu limanowskiego.

Kolejne dziania TAURON Dystrybucja na terenach nowosądecczyzny, to między innymi modernizacja linii wysokiego napięcia Gorzków-Carbon i stacji Biegonice, pozwalająca na przyłączenie klienta o bardzo dużym zapotrzebowaniu na moc – firmy Graphite Solutions Polska Sp. z o.o. oraz firmy Tokai Cobex Polska Sp. z o. o. Istotnym obszarem inwestycyjnym spółki jest strefa Targowisko zlokalizowana w okolicach węzła autostrady A4. Odpowiadając na zapotrzebowanie na moc obecnych i przyszłych odbiorców TAURON rozpoczął tam budowę stacji 110/15kV Targowisko.

Kolejnymi dużymi zadaniami inwestycyjnymi są zadania związane z przyłączeniem odbiorców w Nowym Targu wymagające rozbudowy stacji 110/15kV Szaflary oraz poprawą pewności zasilania dla Krynicy i miejscowości wokół niej – budowa linii kablowych średniego napięcia  relacji GPZ Krynica-RS Słotwiny i modernizacja rozdzielni RS Słotwiny.

W okolicach Tarnowa TAURON buduje nową stację elektroenergetyczną 110/15 kV Zawada w gminie Dębica, która po uruchomieniu będzie pokrywała zapotrzebowanie na energię elektryczną całej Strefy Aktywności Gospodarczej. Mowa tu o przyłączeniu urządzeń klienta o mocy kilku megawatów oraz pozostałych odbiorców ze strefy i okolic. Przewidywany docelowy pobór mocy na tym obszarze szacowany jest na ok. 20-30 MW.

Fot. materiały prasowe TAURON