Ekologia

Zielone obligacje

Transformacja do gospodarki zeroemisyjnej, przewidzianej w ramach europejskiego Zielonego Ładu, będzie wymagać inwestycji od wszystkich sektorów gospodarek państw członkowskich. Jednym z zabezpieczeń płynności i bezpieczeństwa tego procesu mogą stać się tzw. zielone obligacje. To wniosek z konferencji online z cyklu #BSP_Connects, zorganizowanej przez Business &…

Nowe życie odpadów z kopalń

Półtora miliona ton odpadów z kopalń TAURONA przetworzono w ostatnich trzech latach w pełnowartościowe produkty i wprowadzono na rynek. Zalegające kiedyś na hałdach uboczne produkty wydobycia węgla kamiennego znajdują obecnie zastosowanie w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym z korzyścią dla środowiska. Całkowicie bezodpadowa stała się już…

Rak błotnik wraca na Śląsk

Nawet 5000 młodych raków błotnych uda się pozyskać w przyszłym roku z założonego dzisiaj w Nadleśnictwie Siewierz stada podstawowego. W przyszłym roku nowe pokolenie zasili jeziora i stawy nadleśnictwa, w następnych latach program restytucji raka błotnego obejmie całe województwo śląskie. – Dzięki dr. Witoldowi Strużyńskiemu…

Seniorzy tworzą łąki

Tyska Rada Seniorów podjęła się założenia łąki kwietnej w pobliżu tężni w Parku Rodzinnym bł. Karoliny. To pilotażowy projekt Metropolii dla metropolitalnych gmin. 14 listopada br. łąka została zasiana – efekty pracy tyskich seniorów będzie można zobaczyć wiosną. Oprócz Tychów podobne łąki zostały założone w…