Samorząd

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty, które otrzymają wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wynosi łącznie blisko 28 mln zł. – Przedsięwzięcia przyczynią się do rozwoju subregionu i z pewnością wzmocnią jego atrakcyjność. Zwiększą także komfort życia mieszkańców. Trzeba podkreślić, że są to doskonałe…

Ekologiczne ciepło dla Zabrza

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. podpisało dziś z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę o dofinansowanie ważnej dla mieszkańców miasta inwestycji. Wsparty przez Fundusz projekt pozwoli mieszkańcom zabrzańskich dzielnic Rokitnica i Helenka korzystać z ekologicznego ciepła systemowego oraz doprowadzi…

Śląskie dla zielonej gospodarki

W Katowicach zakończyła się międzynarodowa konferencja „W kierunku zielonej gospodarki” poświęcona Funduszowi na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Polska była pierwszym krajem UE, w którym komisarz ds. spójności i reform, Elisa Ferreira, oficjalnie zaprezentowała założenia Funduszu. Inicjator wydarzenia, marszałek Jakub Chełstowski, wyraził przekonanie, że dodatkowe środki na…

Coraz więcej śmieci i niski poziom segregacji – jak w Katowicach gospodarują odpadami?

„W 2019 roku mieszkaniec Katowic wyprodukował średnio około 375* kilogramów odpadów. Nieznacznie wzrosła ilość odpadów selektywnie zbieranych. Liczba udostępnionych mieszkańcom pojemników do selektywnej zbiórki wynosi już niemal 5900 sztuk, z czego aż 162 to nowoczesne pojemniki półpodziemne. W 2019 roku wydano mieszkańcom również ponad 1,5…

Odłóż telefon i żyj!

Coraz częściej dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków z udziałem pieszych. Wielu z nich dałoby się uniknąć, gdyby pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, zachował szczególną ostrożność, upewniając się, że przejście jest bezpieczne. Niestety – często zaabsorbowani swoimi telefonami komórkowymi piesi nie zwracają uwagi na…